สิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าองค์กร

ประโยชน์ของบัญชีบริษัทที่ Axiory

01  ผู้ดำเนินการกองทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

บทบาทของผู้ดำเนินการกองทุนคือการโอนเงินตามดุลยพินิจของคุณเอง
 

02  ข้อดีด้านภาษี

ในฐานะลูกค้าองค์กร คุณสามารถใช้กฎหมายภาษีนิติบุคคล กับการสูญเสียของคุณ ซึ่งจะช่วยให้กองทุนได้เปรียบด้านภาษี

03 สเปรดแบบพิเศษ​

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ถูกถือครอง หรือปริมาณการเทรด เราสามารถหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการปรับแต่งสเปรดแต่ละรายการให้คุณ

04 ปริมาณการเทรดต่ำ

ในการเป็นลูกค้าองค์กร เราไม่ต้องการให้คุณเสี่ยงเพื่อรักษาบัญชีของคุณ เช่นเดียวกับบัญชีอื่น ๆ ทั้งหมด ที่ Axiory ออเดอร์ต่ำสุดที่คุณสามารถเปิดได้คือ 0.01 LOT

05 จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ $ 100

เพียงเพราะคุณเป็นลูกค้าองค์กร นั่นไม่ได้หมายความว่าเราคาดหวังให้คุณฝากเงินมากกว่าที่คุณต้องการ หรือต้องการยอดคงเหลือขั้นต่ำของบัญชีนั้น เหมือนกันสำหรับบัญชีประเภทอื่นด้วย

วิธีการเป็นลูกค้าองค์กร

01  กรุณากรอกใบสมัครของคุณ

ในการเปิดบัญชีบริษัทใหม่ โปรดกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ คลิกที่ "เปิดบัญชีบริษัท " ในขั้นตอนถัดไปไปที่ แบบฟอร์มเปิดบัญชี
 

02 ​​ส่งเอกสารที่จำเป็น

เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของกรรมการบริษัท และเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท สามารถสแกน หรือถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ Jumio
 

เมื่อดำเนินการดังกล่าวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง 4 มุมของเอกสารนั้นชัดเจนก่อนที่จะอัปโหลด
 

ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในการตรวจสอบบริษัท และบุคคลโดยส่งเอกสารประจำตัวของบริษัท เช่น :
 

กรรมการบริษัท :

 • หลักฐานแสดงตน (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน)

 • หลักฐานการอยู่อาศัย (ค่าสาธารณูปโภค, ใบแจ้งยอดธนาคาร, บัตรประกันสังคม, ใบขับขี่)
 

เจ้าของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท :

 • หลักฐานแสดงตน (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน)

 • หลักฐานการอยู่อาศัย (ค่าสาธารณูปโภค, ใบแจ้งยอดธนาคาร, บัตรประกันสังคม, ใบขับขี่

บริษัท

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน

 • ใบรับรองสถานะที่ดี

 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนสำนักงาน

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้ถือหุ้น

 • หนังสือรับรองกรรมการและเลขานุการ

 • ใบแจ้งมติคณะกรรมการเพื่อเปิดบัญชี

 • สำเนาโฉนด / ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นและเจ้าของผลประโยชน์

 • เอกสารโครงสร้างกลุ่ม

 • ตัวอย่างโครงสร้างกลุ่ม

03  ส่งเอกสารประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท (มติที่ประชุมของคณะกรรมการ) ต้องมีการลงนาม ของกรรมการทุกคน โปรดส่งไฟล์ออนไลน์เป็นข้อมูลดิจิตอล (pdf)

04  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการลงทะเบียน คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดที่คุณต้องการ

05  การฝากเงินครั้งแรกของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มการเทรด

เรามีตัวเลือกมากมายสำหรับการฝากเงินเริ่มต้นของคุณ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

06  เริ่มการเทรด​

เริ่มสัมผัสกับแพลตฟอร์มการเทรดที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเงื่อนไขการเทรดที่โดดเด่นของ Axiory ทันทีที่การฝากเงินครั้งแรกของคุณได้รับการยืนยัน

เอกสารลูกค้าองค์กร

เอกสารเกี่ยวกับลูกค้าองค์กร ในการเปิดบัญชีบริษัท เราต้องการใบรับรองดังต่อไปนี้:

01 
เอกสารยืนยันรายได้ของบริษัท

ข้อกำหนดรายการเดินบัญชีธนาคารที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (เราสามารถรับจดหมายอ้างอิงจากธนาคารของคุณได้)
 

02  สำเนาเอกสารการยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของบริษัท

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคของบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน

03 ​เอกสารประจำตัวของคณะกรรมการบริษัท

 • หลักฐานแสดงตน (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน)
 • หลักฐานการอยู่อาศัยไม่เกิน 6 เดือน (ค่าสาธารณูปโภค, ใบแจ้งยอดธนาคาร, บัตรประกันสังคม, ใบขับขี่)

04  เอกสารแสดงตนของเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 • หลักฐานแสดงตน (หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน)

 • หลักฐานการอยู่อาศัยไม่เกิน 6 เดือน (ค่าสาธารณูปโภค, ใบแจ้งยอดธนาคาร, บัตรประกันสังคม, ใบขับขี่)

05  นอกจากนี้ เราต้องการลายเซ็นของกรรมการทุกคนของบริษัท

จำเป็นต้องมีใบแจ้งยอดในชื่อของบริษัท

 • บันทึกทางประวัติศาสตร์รวมถึงสำเนาทะเบียนของบริษัท

หรือ

 • สำเนาบทความเกี่ยวกับการรวมบริษัท


และหนึ่งในต่อไปนี้ :

 • บิลค่าสาธารณูปโภค

 • ข้อกำหนดการใช้งานของธนาคาร

 • ใบรับรองการลงทะเบียน


เอกสารยืนยันบริษัท

ชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัท และที่อยู่ปัจจุบันจะต้องใช้จากสถาบันสาธารณะ
 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ใบอนุญาตจัดตั้ง)

 • สเตทเม้นบริษัทปัจจุบัน หรือ ส่วนที่คัดลอกมา

การยืนยันผู้ใช้ได้เร็วขึ้นต้องขอบคุณ Jumio

เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น เราได้รวมระบบ Jumio Netverify วิธีนี้ จะช่วยให้คุณสแกน หรือถ่ายภาพเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นของบริษัทให้สำเร็จ  หรือ UBO โดยใช้เพียงกล้องโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
 

เมื่อดำเนินการดังกล่าวโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้ง 4 มุมของเอกสารนั้นชัดเจน ก่อนที่จะอัปโหลด