Chính sách Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Cách của Axiory để Bảo vệ Nhà giao dịch khỏi Biến động Thị trường Đột ngột

Giao dịch Forex hấp dẫn ở nhiều cấp độ đối với nhà giao dịch vì nó mang lại cơ hội kiếm lời, nhưng giao dịch trực tuyến không phải không có rủi ro. Tại Axiory, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an toàn để hạn chế rủi ro của bạn nhiều nhất có thể. Các biện pháp này bao gồm lệnh gọi ký quỹ, ngưng giao dịch, chốt lãi và quan trọng nhất là bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm.

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm là câu trả lời của Axiory cho những lo ngại của khách hàng về việc mất nhiều hơn số tiền họ đã đầu tư. Với biện pháp phòng ngừa này, bất kỳ khoản lỗ nào vượt quá số dư tài khoản tổng thể của bạn sẽ được tự động đặt lại về 0. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số tiền bạn đã nạp.

Cách thức Lệnh gọi Ký quỹ và Ngưng giao dịch Hoạt động

Cả Lệnh gọi ký quỹ và Ngưng giao dịch đều được kết nối với số dư tức thời của nhà giao dịch. Nếu mức ký quỹ trên tài khoản Tiêu chuẩn hoặc Nano của nhà giao dịch giảm xuống dưới 50%, lệnh gọi Ký quỹ sẽ ngăn các nhà giao dịch mở các vị thế mới.

Ngưng giao dịch có hiệu lực khi mức ký quỹ trong tài khoản của bạn giảm xuống dưới 20%. Ngưng giao dịch là quá trình nhằm mục đích giảm số dư tài khoản của bạn bằng cách đóng các vị thế. Các vị thế được đóng là do máy chủ của nền tảng giao dịch chọn và cách thức nó được lập trình để hoạt động. Ngưng giao dịch hoạt động khác nhau trong các nền tảng giao dịch và chắc chắn, nó hoạt động khác nhau trong MT4 và cTrader. Hãy xem các nền tảng khác nhau sẽ bắt đầu đóng các vị thế của bạn như thế nào.

Ngưng giao dịch trên MetaTrader 4

Logic ngưng giao dịch trong MT4 như sau:
vị thế không có lợi nhất được đóng trước và sau đó tất cả vị thế khác được đóng bắt đầu từ sinh lời ít nhất đến nhiều nhất. 

Ngưng giao dịch trên cTrader 

Ngưng giao dịch Thông minh hoạt động bằng cách đóng một phần vị thế đang chiếm lợi nhuận nhiều nhất. Vị thế này sẽ được đóng một phần với mức tăng nhỏ nhất có thể cần thiết để khôi phục mức ký quỹ tài khoản của bạn lên trên Mức Ngưng giao dịch. 

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.