Đặc quyền khi Trở thành Khách hàng Doanh nghiệp

Lợi ích của Tài khoản Công ty tại Axiory:

01  Người điều hành Tiền Được chỉ định

Vai trò của Người điều hành Tiền là chỉ chuyển tiền theo quyết định của riêng bạn.
 

02 ​Lợi thế về Thuế

Là khách hàng doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng thuế công ty trong đó các khoản lỗ trên tài khoản công ty có thể được coi là khoản lỗ vì mục đích thuế.

 

03 Chênh lệch Độc quyền

Tùy thuộc vào số lượng tiền đang được giữ hoặc khối lượng được giao dịch, chúng tôi có thể thảo luận về khả năng điều chỉnh mức chênh lệch riêng cho bạn.

 

04 ​​Khối lượng Giao dịch Thấp

Để trở thành khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi không cần bạn chuyển một số lượng tiền đã định để duy trì tài khoản của mình. Cũng giống như tất cả tài khoản khác tại Axiory, quy mô giao dịch thấp nhất bạn có thể mở là 0,01 lô.

 

05 ​​Số tiền Nạp Tối thiểu từ 100 USD

Chỉ vì bạn là khách hàng doanh nghiệp, điều đó không có nghĩa là chúng tôi kỳ vọng bạn phải nạp nhiều hơn mức bạn thực sự muốn hoặc cần. Số dư tài khoản tối thiểu cũng giống như các loại tài khoản khác.

Làm thế nào để Trở thành Khách hàng Doanh nghiệp

01  Hoàn tất hồ sơ đăng ký của bạn

Để mở tài khoản công ty mới, vui lòng hoàn tất hồ sơ đăng ký của bạn. Nhấp vào “mở tài khoản công ty” trong bước tiếp theo và sau đó chuyển tới biểu mẫu mở tài khoản.
 

02 ​Gửi tất cả giấy tờ cần thiết

Tất cả giấy tờ cần thiết liên quan đến xác minh của giám đốc công ty và chủ sở hữu thụ hưởng của công ty có thể được quét hoặc chụp ảnh bằng camera điện thoại di động bằng phương thức xác minh Jumio.
 

Khi làm như vậy, vui lòng đảm bảo rằng tất cả 4 góc của giấy tờ đều dễ đọc và chỉ sau đó mới tiến hành tải lên. 
 

Làm theo các bước cần thiết để xác minh doanh nghiệp và cá nhân bằng cách gửi cho chúng tôi giấy tờ nhận dạng công ty như:
 

Giám đốc công ty:

 • Giấy tờ chứng minh danh tính (hộ chiếu/Chứng minh Nhân dân Nội địa)
 • Giấy tờ chứng minh nơi ở (Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng, Thẻ an sinh xã hội, Giấy phép lái xe)
 

Chủ sở hữu thụ hưởng của công ty

 • Giấy tờ chứng minh danh tính (hộ chiếu/Chứng minh Nhân dân Nội địa)
 • Giấy tờ chứng minh nơi ở (Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng, Thẻ an sinh xã hội, Giấy phép lái xe)

Công ty

 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Giấy xác minh hoạt động
 • Điều lệ Công ty
 • Giấy chứng nhận văn phòng đã đăng ký

 • Giấy chứng nhận cổ đông đã đăng ký

 • Giấy chứng nhận của giám đốc và thư ký
 • Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc mở tài khoản
 • Bản sao chứng thư ủy thác/thỏa thuận ký kết giữa cổ đông được đề cử và chủ sở hữu thụ hưởng
 • Tài liệu cấu trúc tập đoàn
 • Ví dụ về cấu trúc tập đoàn

03 Gửi tài liệu quyết định của Hội đồng quản trị

Quyết định của Hội đồng quản trị (nghị quyết của các cuộc họp của hội đồng quản trị) yêu cầu chữ ký của tất cả giám đốc, vui lòng gửi tập tin trực tuyến dưới dạng dữ liệu số (pdf).
 

04 Nhận thông tin đăng nhập của bạn​

Khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ nhận được email với thông tin đăng nhập của mình, bao gồm tên người dùng, mật khẩu và liên kết để tải về nền tảng giao dịch ưa thích của bạn.
 

05 Nạp tiền vào Tài khoản của Bạn

Chúng tôi cung cấp một số tùy chọn để thực hiện khoản nạp đầu tiên của bạn như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng.

06 Bắt đầu giao dịch

Ngay sau khi việc thanh toán tiền nạp đã được xác nhận, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Giờ đây, bạn có thể trải nghiệm các nền tảng giao dịch thông số kỹ thuật cao của Axiory.

Tài liệu Khách hàng Doanh nghiệp

Để mở tài khoản công ty, chúng tôi yêu cầu các chứng nhận sau:

01  Tài liệu xác minh Thu nhập của công ty

Bản mô tả sao kê ngân hàng không quá 6 tháng (chúng tôi cũng có thể chấp nhận thư giới thiệu từ ngân hàng của bạn).
 

02 ​Bản sao tài liệu xác minh địa chỉ hiện tại của công ty

Bản mô tả, hóa đơn tiện ích không quá 6 tháng.

 

03 ​​Giấy tờ chứng minh danh tính của Hội đồng quản tr

 • Giấy tờ chứng minh danh tính (hộ chiếu/Chứng minh Nhân dân Nội địa).
 • Giấy tờ chứng minh nơi ở không quá 6 tháng (Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng, Thẻ an sinh xã hội, Giấy phép lái xe).

04 Giấy tờ chứng minh danh tính của chủ sở hữu thụ hưởng của công ty

 • Giấy tờ chứng minh danh tính (hộ chiếu/Chứng minh Nhân dân Nội địa)
 • Giấy tờ chứng minh nơi ở không quá 6 tháng (Hóa đơn tiện ích, Sao kê ngân hàng, Thẻ an sinh xã hội, Giấy phép lái xe).

05 Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu chữ ký của tất cả giám đốc của công ty

Lời tuyên bố là Bắt buộc trong Tên Công ty

 • Hồ sơ lịch sử bao gồm bản sao đăng ký của công ty

HOẶC

 • Bản sao điều khoản thành lập công ty
 

Và một trong những giấy tờ sau:

 • Hóa đơn tiện ích
 • Bản mô tả sử dụng ngân hàng
 • Chứng nhận đăng ký
 

​Giấy tờ Xác minh Doanh nghiệp

Tên chính thức của công ty và địa chỉ hiện tại là bắt buộc từ các tổ chức công.
 

 • Chứng nhận Thành lập (giấy phép thành lập)
 • Tuyên bố Công ty Hiện tại hoặc Trích lục Công ty

Xác minh Người dùng nhanh hơn nhờ Jumio

Để làm cho quá trình xác minh bớt khó khăn hơn, chúng tôi đã kết hợp Hệ thống JumioNetverify. Điều này sẽ cho phép bạn quét hoặc chụp ảnh tất cả tài liệu cần thiết để xác minh thành công giám đốc công ty hoặc UBO bằng cách chỉ sử dụng camera điện thoại của bạn.
 

Khi làm như vậy, vui lòng đảm bảo rằng tất cả 4 góc của giấy tờ đều dễ đọc và chỉ sau đó mới tiến hành tải lên.

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro