Minh bạch & Sự an toàn của Khách hàng

Điều kiện giao dịch tuyệt vời là một chuyện nhưng để đảm bảo rằng bạn có thể hoàn toàn tập trung vào giao dịch thay vì lo lắng về tính bảo mật tiền của mình, chúng tôi đã đảm bảo rằng từng khía cạnh dưới đây được thực hiện nghiêm túc.

Công bằng & Minh bạch

  • Không có Thao túng Giá 

Giao dịch với Axiory có nghĩa là giao dịch mà không phải lo lắng về thao túng giá. Với chúng tôi, đơn giản là không có cách nào để điều chỉnh giá cả.

 
  • Sự minh bạch

Chúng tôi không ngại tiết lộ số liệu thống kê của mình. Tính minh bạch là con đường phía trước của chúng tôi, do đó mỗi tháng chúng tôi công bố hàng loạt thống kê giao dịch mới. Nhấp vào đây để xem chúng.

 
  • ISRS 4400 bởi PWC 

PwC มีกำหนดการเกี่ยวกับกระบวนการสินทรัพย์และความรับผิดตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2020 และพบว่ายอดคงเหลือรายบุคคลทั้งหมดได้รับการคำนวณอย่างเหมาะสมและกระทบยอดจำนวนเหล่านี้กับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบริษัทได้โดยไม่มีส่วนต่าง นอกจากนี้ PwC ยังพบว่าในรายงานเกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริง สินทรัพย์ทั้งหมดมากกว่าความรับผิดทั้งหมด

An toàn cho Tiền của Khách hàng

  • Tách biệt Tiền

Chúng tôi giữ tiền của khách hàng trong tài khoản riêng biệt với tiền của công ty. Với Axiory, bạn biết rằng tiền của bạn sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ thứ gì ngoài tài khoản giao dịch của chính bạn.
 

  • Bồi thường tiền 

Trong trường hợp hiếm hoi và khó xảy ra là Axiory tuyên bố phá sản, bạn không phải lo lắng. Các khoản tiền của bạn sẽ được xử lý bởi  công ty kiểm toán bên thứ ba chịu trách nhiệm bồi thường các khoản tiền của bạn.
 

Cấp phép & Tư cách thành viên Ủy ban Tài chính

Axiory được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) có trụ sở tại Belize. Bạn có thể tìm thêm thông tin về IFSC tại đây. 

 

Chúng tôi là thành viên tự hào của Ủy ban Tài chính cam kết thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng các tranh chấp của nhà đầu tư với các nhà môi giới. Mục đích duy nhất của nó là bảo vệ lợi ích của khách hàng trước lợi ích của nhà môi giới.
 

Cách thức hoạt động?

01    Người điều hành Tiền Được chỉ địn

  • Vai trò của Người điều hành Tiền là chỉ chuyển tiền theo quyết định của riêng bạn.

02 Ưu đãi về Thuế 

  • Là khách hàng doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng luật thuế công ty đối với các khoản lỗ của mình, điều này cho phép quỹ được ưu đãi về thuế.

03 ​Chênh lệch Độc quyề

  • Tùy thuộc vào số lượng tiền đang được giữ hoặc khối lượng được giao dịch, chúng tôi có thể thảo luận về khả năng điều chỉnh mức chênh lệch riêng cho bạn.

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage' of type 'Axiory-EditableImage']

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro