Chỉ số Tiền tệ

Axiory cung cấp chỉ số tiền tệ đối với tất cả mã giao dịch FX chính cho tất cả người dùng của mình.

Chỉ số tiền tệ phản ánh giá trị của đồng tiền nhất định đồng thời theo dõi và đo lường sự thay đổi tỷ giá hối đoái của các cặp tỷ giá liên quan. Do đó, loại chỉ số này cho phép nhà giao dịch đánh giá mức độ củng cố hoặc suy yếu của đồng tiền nhất định so với các đồng tiền khác theo thời gian.
 

Chúng tôi Cung cấp những Chỉ số Tiền tệ nào?

Axiory đang cung cấp Chỉ số Đô la Mỹ (chúng tôi gọi là DXY) và các chỉ số tổng hợp cho tất cả đồng tiền chính (JPYX, USDX, EURX, GBPX, AUDX, CADX, CHFX) (JPYX, USDX, EURX, GBPX, AUDX, CADX, CHFX)

 

Những mã giao dịch này không thể được giao dịch. Những công cụ này đang được giới thiệu có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định, đánh giá lệnh vào và thoát tiềm năng, hoặc chỉ là nguồn thông tin bổ sung mà họ có thể kết hợp vào các chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) với Chỉ số Đồng tiền Tổng hợp

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY)

Giá trị của Chỉ số Đô la Mỹ (trong nền tảng của chúng tôi, dưới mã giao dịch DXY) được đặt bằng cách sử dụng phương pháp gia quyền cho rổ. Nó phân phối giá trị của một số đồng tiền nhất định so với tất cả các đồng tiền đối ứng của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm năm đồng tiền khác nhau (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), với EUR đóng vai trò chủ đạo trong tính toán.
 

Ví dụ về việc tính toán chỉ số DXY:
 

Đối tác trong cặp tỷ giá Trọng số trong chỉ số (DXY)
EUR 0.576
JPY 0.136
GBP 0.119
CAD 0.091
SEK 0.042
CHF 0.036

Giá trị của hệ số cố định         50.143448112

DXY = 50.14348112 * EURUSD^-0.576 * USDJPY^0.136 * GBPUSD^-0.119 * USDCAD^0.091 * USDSEK^0.042 * USDCHF^0.036

 

Chỉ số Tiền tệ Tổng hợp

Bên cạnh Chỉ số Đô la Mỹ tiêu chuẩn (DXY), Axiory còn cung cấp 7 chỉ số tiền tệ tổng hợp. Tại Axiory, bạn có thể nhận thấy chúng bằng cách nhìn thấy chữ X ở cuối mã giao dịch. Chúng bao gồm tất cả đồng tiền chính, cụ thể là: JPYX, USDX, EURX, GBPX, AUDX, CADX, CHFX
 

Sự khác biệt chính giữa các chỉ số tiền tệ tổng hợp và chỉ số chính thức như Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), là Axiory tính đến từng cặp tỷ giá mà đồng tiền tương ứng được giao dịch. Do đó, chúng không chỉ bao gồm sáu đồng tiền được chọn như trường hợp của DXY.
 

Axiory sử dụng công thức phức tạp để tính giá trị của mỗi chỉ số sẵn có.

 

Đây là cách giao diện được so sánh với nhau:


 

Trong nhiều trường hợp, giá trị của chúng khá tương đương. Nhà giao dịch sẽ quyết định cái nào phù hợp hơn với chiến lược giao dịch của họ.
 

Chúng được Sử dụng Như thế nào

Trong phần mềm đầu cuối Axiory MT4, các cặp tỷ giá được hiển thị trong số mã giao dịch khác (nếu bạn không thể thấy chúng, vui lòng thử nhấp chuột phải vào Theo dõi Thị trường và chọn Hiển thị Tất cả). Tuy nhiên, như chúng tôi đã nêu ở trên, chúng không thể được giao dịch và phục vụ như một công cụ đánh giá sức mạnh hiện tại của đồng tiền.
 

Dưới đây là hai ví dụ trong đó các chỉ số tiền tệ có thể hữu ích như một công cụ cho các nhà giao dịch.
 

1. Sử dụng xu hướng giảm và xu hướng tăng trên hai chỉ số khác nhau để mở vị thế

Đối với ví dụ này, chúng tôi đã chọn chỉ số Đô la Australia (AUDX) kết hợp với chỉ số Đô la Mỹ (USDX).


 

Trên hình trên, chúng ta có thể thấy rằng sức mạnh của đồng đô la Australia đang trong xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần. Điều này cung cấp cho chúng tôi một số ý tưởng về cách đồng tiền đang hoạt động so với các đồng tiền khác theo công thức trên.
 

Bây giờ, hãy xem Chỉ số Đô la Mỹ (USDX)

Biểu đồ cho chúng ta thấy xu hướng tăng mạnh của Đô la Mỹ.
 

Giả sử chúng tôi tin rằng xu hướng sẽ được giữ vững và chúng tôi muốn tận dụng nó bằng cách mở vị thế bán trên AUDUSD, chúng tôi có thể đợi giá đạt đến phần trên của kênh đi xuống mới được hình thành để cố gắng vào lệnh ở mức giá tốt nhất.

 Để thiết lập chính xác mức thoát vị thế này, về cơ bản chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thao tác chạm nào ở cuối kênh, tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro và bất kỳ phân tích đã sử dụng nào khác mà nhà giao dịch chọn.
 

2. Sử dụng kênh dài hạn để giúp dự đoán biến động sau khi bứt ra

Trong ví dụ thứ hai, chúng tôi đang sử dụng chỉ số JPYX để tham gia giao dịch. Trên hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng đồng tiền JPY đã hình thành kênh kéo dài hơn 9 tháng.

Đã có sự cố trên đồng JPY vào tháng 01/2019 gây ra sự bứt ra có thể mang đến cho chúng ta cơ hội giao dịch. Nếu chúng ta tin rằng sự củng cố dài hạn của đồng JPY sẽ trở lại giá trị mà nó đã nắm giữNhư chúng ta có thể thấy, kênh không hoạt động tốt trong năm 2019 như trong năm 2018. Tuy nhiên, JPY vẫn đảo chiều đủ.


 

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro