Caryl Meighan

Trưởng phòng AML và Tuân thủ

Caryl là Chuyên gia Chống rửa tiền Được chứng nhận (CAMS) và có nhiều kinh nghiệm về CFD và Ngành FX. Ông thành thạo trong việc phát triển chính sách và quy trình của công ty phù hợp với các yêu cầu quy định. Ông có trên 12 năm Kinh nghiệm Ngân hàng, đạt được giải thưởng cao nhất trong khu vực, Ngân hàng này cung cấpcho các chi nhánh trong khu vực. Ông cũng là Trưởng phòng Chống rửa tiền, Tuân thủ và Khiếu nại cho Công ty Bảo hiểm và cuối cùng trở thành Phó Chủ tịch của Viện Bảo hiểm Belize trong giai đoạn 2017 – 2019. Ông hiện là Giám đốc của Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (BIFSA).

Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.