Julia Oliva

Giám đốc
Julia là giám đốc FX giàu kinh nghiệm, tham gia vào ngành đầu tư nước ngoài/tài chính từ năm 2009. Hiện tại, bà là Giám đốc của Axiory Global Ltd. tại Belize, công ty được Belize cấp phép. Đối với công ty này, bà đã thiết lập sự hiện diện bản địa và tham gia vào quá trình phát triển kinh doanh của nó cho đến ngày nay.

Julia là người đóng vai trò quan trọng trong khuôn khổ quy định của Công ty về khía cạnh tuân thủ và pháp lý. Bà đặt mục tiêu lãnh đạo công ty một cách chính trực vì sự thành công của nó.
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.