Roberto d'Ambrosio

Giám đốc kiêm CEO
Trước khi gia nhập Axiory Global, Roberto đã đảm nhiệm một số vị trí quản lý cấp cao trong các công ty môi giới hàng đầu toàn cầu, tham gia vào việc thiết lập và quản lý tất cả quy trình cốt lõi, đặc biệt tập trung vào quản lý rủi ro.

Ông được công nhận trong ngành FX với tư cách là chuyên gia về các luật và quy định về Tuân thủ và Dịch vụ tài chính ở cấp độ EU và Toàn cầu. Ông cũng là chuyên gia giao dịch thuật toán và đã tham gia vào đầu tư quỹ phòng hộ và quản lý rủi ro. Ông là cố vấn giao dịch và đầu tư nổi tiếng và đã tổ chức một số hội thảo đào tạo trên toàn thế giới.
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.