Sylvia Vassileva

Giám đốc Bán hàng Toàn cầu

Sylvia đang làm việc tích cực trong ngành FX kể từ năm 2012. Bà có kinh nghiệm hỗ trợ, bán hàng và phát triển kinh doanh. Trong sự nghiệp của mình, bà đã trực tiếp tham gia vào việc thiết lập quan hệ đối tác với các đối tác liên kết, mở rộng kinh doanh trong khu vực, và hợp tác chặt chẽ với nhà đào tạo để tổ chức hội thảo và hội thảo qua web cho khách hàng.

Mục đích của bà giúp công ty phát triển một cách ổn định và chuyên nghiệp.

Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.