Tomasz Wisniewski

Trưởng phòng Đào tạo

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tomasz đã tổ chức trên 400 hội thảo qua web, hội thảo trực tuyến, và các bài giảng trên toàn cầu. Ông cũng là giảng viên học thuật tại Đại học Kozminski của Ba Lan. Trong công việc trước đây của mình, Tomasz đã khởi xướng các chương trình giao dịch trực tiếp, nơi ông giao dịch trên tài khoản thực, hiển thị giao dịch của mình, cung cấp tín hiệu và hội thảo qua web đặc biệt cho các tài khoản; cả hai đều không bao giờ tiêu cực.

Tomasz ưu tiên cách tiếp cận kỹ thuật để giao dịch: chủ yếu là hành động giá với các quy tắc quản lý tiền rất chặt chẽ. Ông tin rằng điều quan trọng nhất trong giao dịch là tâm trí của bạn, vì vậy tập trung vào tâm lý giao dịch sẽ tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm chiếc Chén Thánh của các hệ thống giao dịch.

Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.