MyAXIORY

Khu vực khách hàng mới của chúng tôi được thiết kế theo cách tiếp cận hiện đại của chúng tôi. Tất cả mọi thứ từ việc mở tài khoản đến gửi tiền, rút tiền, và truy cập nhiều tài khoản giao dịch là dễ dàng.

Highlights

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Có thể sử dụng trên di động

Có thể sử dụng trên di động

Nạp tiền tự động và nhanh chóng

Nạp tiền tự động và nhanh chóng

Các tính năng chính

Xem chi tiết các kết quả giao dịch của bạn
Xem chi tiết các kết quả giao dịch của bạn
Mở thêm tài khoản ngay lập tức
Mở thêm tài khoản ngay lập tức
Nạp tiền ngay lập tức
Nạp tiền ngay lập tức
Tự động chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn
Tự động chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn
Yêu cầu rút tiền dễ dàng
Yêu cầu rút tiền dễ dàng
Tích hợp nhiều tài khoản giao dịch
Tích hợp nhiều tài khoản giao dịch

Bắt Đầu Tại Đây

Be where "human to human" approach is a reality

Thử Tài Khoản Thử NghiệmMở Tài Khoản Thật

Bạn sẽ sẵn sàng để giao dịch thật vào bất cứ lúc nào.