Cơ sở hạ tầng giao dịch nhanh và mạnh

Các yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp là tốc độ thực hiện, chiều xâu thị trường và chất lượng của các lệnh đã khớp. Ðây là những yếu tố chính mà chúng tôi đã nhớ khi xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng mới.

Các nhà giao dịch của Axiory bây giờ có thể giao dịch trong vòng vài mili giây với việc sử dụng nền tảng MetaTrader hoặc giao thức FIX. Máy chủ MT4 cảu chúng tôi được lưu trữ bởi các trung tâm lưu trữ lớn nhất trên thế giới, chẳng hạn như Equinix tại London (LD4) hoặc tại Tokyo (TY3). Ngoài ra, nhân viên thực hiện của chúng tôi sẽ sử dụng kết nối với độ trễ thấp cùng với các nhà cung cấp thanh khoản và các ngân hàng hàng đầu.

Nhanh hơn, sinh lời nhiều hơn

Chúng tôi đã thiết kế cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới dựa trên việc phân tích vị trí của các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn làm làm việc hướng tới lý tưởng, mà có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi kết nối tốt nhất có thể với Khoảng Thanh Khoản của chúng tôi, cũng như thời gian kết nối thấp nhất và ít bị trượt giá hơn cho mỗi giao dịch được thực hiện thông qua Trung Tâm Thực Hiện Của Axiory.

World map & infrastructure

  • Thông tin thời gian trong bản đồ cơ sở hạ tầng sẽ hiển thị thời gian truyền của một gói dữ liệu từ một vị trí nhất định đến trung tâm thực hiện của chúng tôi. Xin lưu ý rằng thông tin về thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện bên trong trung tâm thực hiện của chúng tôi hoặc tốc độ khớp lệnh của các ngân hàng.

Trung tâm thực hiện tại London của Axiory

Chúng tôi đã xác định bốn điểm chính quan trọng cho kinh nghiệm giao dịch chất lượng cao với các nhà môi giới chuyên nghiệp. Uu tiên số một là có một kết nối ổn định với các nhà cung cấp thanh khoản. Sự phát triển lien tục của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc tăng chiều sâu thị trường và sẽ lượng trung tâm dữ liệu và các hệ thống dự phòng.

Execution center

###TRUNG TÂM THỰC HIỆN ĐƯỢC LIÊN KẾT CHÉO Các máy chủ giao dịch của chúng tôi được liên kết chéo với Khoảng Thanh Khoản của chúng tôi tại trung tâm thực hiện của chúng tôi nằm ở Equinix LD4 tại London. Kết quả là, tất cả các lệnh đến từ máy chủ của chúng tôi đều được tính bằng mili giây.

Market depth

CHIỀU SÂU CỦA THỊ TRƯỜNG

Chúng tôi được kết nối với Khoảng Thanh Khoản ở cả London và New York. Điều này đảm bảo độ sâu của thị trường sâu cho việc khớp các giao dịch khối lượng lớn và cũng làm giảm sự trượt giá do mức giá thực hiện trung bình.

Local datacenters

CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH NỘI ĐỊA

Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu nội địa ở London (LD4), Tokyo (TY3), Amsterdam và nhiều hơn nữa. Nó giúp cải thiện tốc độ và chất lượng của các lệnh từ các địa điểm giao dịch nội địa. Các trung tâm dữ liệu này cũng giúp tránh kết nối chéo giữa các khách hàng với một máy chủ giao dịch cụ thể mà có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của các lệnh. Back-up systems

CÁC HỆ THỐNG DỰ PHÒNG

Chúng tôi cũng có hệ thống sao lưu 3 cấp cho các mức giá đảm bảo mức ổn định tuyệt vời. Chúng tôi có cơ chế kiểm soát tự động tại chỗ đối với các trường hợp trong đó các máy chủ giao dịch đóng băng. Hệ thống khởi động lại tự động và máy chủ dự phòng cho mỗi máy chủ chính có nghĩa là sự an tâm cho các nhà giao dịch.

Tốc độ thực hiện trên máy chủ Equinix - MT4

Cơ sở hạ tầng của chúng tôi được xây dựng để giao dịch với độ trễ cực thấp, với sự cho phép của công nghệ MetaTrader. Các máy chủ giao dịch và phần lõi thực hiện được đặt tại trung tâm dữ liệu London Equitix LD4 và kết nối chéo với Khoảng Thanh Khoản của chúng tôi.

Equinix - MT4 Server

Tốc độ thực hiện đối với kết nối FIX

Đối với các nhà giao dịch và các lập trình viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cũng cung cấp giao thức FIX 4.4, nơi mà tất cả các giao dịch được thực hiện trực tiếp tại Equinix London (LD4).

Equnix - FIX center

MT4 thực hiện minh bạch

Ngoài ra, chúng tôi làm hết sức mình để được minh bạch về mặt trượt giá đặt lệnh. Thật không may, không thể tạo thống kê công khai từ máy chủ MetaTrader để chia sẻ với bạn, do đó, thay vào đó, chúng tôi quyết định hiển thị cho bạn dữ liệu phân phối trượt giá mà chúng tôi tự đo được.

Slippage chart

Lưu ý: Sự trượt giá được cung cấp ở trên cho thấy sự giảm giá trong khoảng thời gian từ 1.5.2016 đến 31.5.2016.

Bắt Đầu Tại Đây

Be where "human to human" approach is a reality

Thử Tài Khoản Thử NghiệmMở Tài Khoản Thật

Bạn sẽ sẵn sàng để giao dịch thật vào bất cứ lúc nào.