ขั้นตอนการติดตั้ง

Axiory Strike Indicator

Indicator สำหรับ Windows

 1. เปิดแพลตฟอร์ม Axiory MT4 ของคุณ

 2. คลิกแท็บ “File” ที่มุมซ้ายบนและเลือก “open data folder”

 3. เปิดโฟลเดอร์ “MQL4” จากนั้นเลือก “Indicators”

 4. ใส่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด (indicator) ลงในโฟลเดอร์ “Indicators”

 5. ออกและเปิดแพลตฟอร์มการเทรด Axiory MT4 อีกครั้ง

 6. Axiory Indicator พร้อมใช้งานแล้ว

Indicator สำหรับ Mac

 1. เปิด Terminal (cmd + space และพิมพ์ “Terminal”)
 2. คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ลงใน Terminal แล้วกด “Enter” จากนี้ ควรมองเห็นไฟล์ และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่
  หากคุณกำลังใช้ OS X 10.9 หรือมากกว่าให้ใช้ :
  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ; killall Finder
  หากคุณกำลังใช้ OS X 10.8 หรือก่อนหน้าให้ใช้ :
  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE ; killall Finder

 3. เปิด “Macintosh HD” → “Users” → “Your username” → “Library” (คลิ๊กขวา และ เลือกแถบใหม่) → “Application Support” → “com.AxioryGlobal.MT4_123456” → “drive_c” → “Program Files” → “Axiory MetaTrader 4” → “MQL4”

 4. คัดลอกและวางไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาพร้อม indicator ไปที่โฟลเดอร์“MQL4”

 5. รีสตาร์ท MT4 และใช้งานได้ทันที