Tài khoản Giao dịch Demo của Axiory

Thử nghiệm Axiory không có rủi ro với tài khoản giao dịch Demo

Tài khoản Demo của Axiory gần với tài khoản giao dịch thực nhất có thể! Bạn có thể giao dịch với điều kiện thị trường thực và tối ưu hóa điều kiện giao dịch của mình để có thể nhận được trải nghiệm giao dịch forex thực mà không phải chịu bất kỳ rủi ro tài chính nào. Thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn cùng phân tích kỹ thuậtcơ bản  miễn phí của chúng tôi, thực hành phân tích mới và quyết định xem Axiory có phải là nhà môi giới mà bạn muốn xây dựng sự nghiệp giao dịch với không, trước khi bạn đầu tư số tiền khó kiếm được.
 

Bạn Có được gì với Tài khoản
Giao dịch Demo của Axiory?

Chúng tôi đã tối ưu hóa tài khoản giao dịch Demo của mình để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của bạn và gần với tài khoản giao dịch thực nhất có thể.
Khi mở tài khoản giao dịch Demo với Axiory, bạn sẽ được trải nghiệm nền tảng giao dịch, điều kiện giao dịch và nhóm hỗ trợ xuất sắc của chúng tôi.
 
 • Giao dịch Demo không giới hạn - không có ngày hết hạn
 • 10.000 đô la giao dịch ảo - hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác
 • Lựa chọn đồng tiền cơ sở - EUR hoặc USD
 • Lựa chọn loại tài khoản
 • Đòn bẩy linh hoạt để kiểm tra chính xác
 • Lựa chọn nền tảng - MT4 & cTrader
 • Sử dụng đầy đủ công cụ, EA và chỉ báo
 • Truy cập miễn phí phân tích kỹ thuật và cơ bản của chúng tôi
 • Hỗ trợ đầy đủ từ nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi
 • Cho phép nhiều tài khoản Demo
 • Giữ tài khoản Demo cùng với tài khoản Live của bạn

Khi Chúng tôi Nói ‘Gần Giao dịch THỰC nhất Có thể’ Chúng tôi Có ý đó!

 

Mở Tài khoản Giao dịch Demo
với Nền tảng Bạn muốn Lựa chọn

Đây là cơ hội cho bạn thử nghiệm nền tảng giao dịch của mình, khám phá công cụ, biểu đồ và chỉ báo và cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó. 
Sau khi chọn nền tảng giao dịch của mình, bạn có thể mở tài khoản giao dịch thực và tập trung vào những gì thực sự quan trọng: giao dịch!

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro