Nhóm Quản lý 

Tại Axiory, chúng tôi tin rằng chính những cá nhân đã tạo ra công ty. Đó là lý do chúng tôi cẩn thận chọn từng thành viên mới trong nhóm và chỉ hợp tác với những người mà chúng tôi tin rằng có đạo đức vững vàng và ý tưởng tiến bộ.

Girish Ramkrishna Pillai
Trưởng văn phòng đại diện Dubai
Girish đã tham gia ngành ngân hàng một cách tích cực từ cuối những năm 90, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau tại các ngân hàng nổi tiếng thế giới cho đến khi trở thành Trưởng phòng kinh doanh vào năm 2014 và từ đó tiếp tục quản lý các đội bán hàng và trung tâm bán hàng lớn.

Là một Trưởng phòng kinh doanh, Girish đã có những đóng góp rất lớn cho công ty. Anh đã góp sức trong việc lựa chọn các nhân viên bán hàng, đào tạo họ, phát triển và quản lý ngân sách, đồng thời liên tục điều chỉnh các chiến lược bán hàng để đạt được các mục tiêu về năng suất.

Những thành tựu của Girish trong ngành đã được ghi nhận nhiều lần trong những năm qua. Anh ấy đã giành được các danh hiệu như “Giám đốc bán hàng tốt nhất hàng tháng trong mảng Tài chính cá nhân”, “Hiệu suất vượt trội đối với các Tài khoản được phê duyệt cao nhất” và “Nhà vô địch về bảng lương”.

Là người đứng đầu văn phòng đại diện Axiory Dubai, Girish đã duy trì tất cả các thủ tục của công ty ở tiêu chuẩn cao nhất, tập trung vào các thủ tục KYC và AML. Ngoài ra, anh ấy đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc đưa Axiory đến gần nhất có thể với các nhà giao dịch trong khu vực.

Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.