Quy Trình Cài Đặt Chỉ Báo Axiory Strike

Các chỉ báo dành cho Windows

 1. Chạy nền tảng Axiory MT4 của bạn
 2. Nhấp vào tab "File" ở góc trên bên trái và chọn "open data folder"
 3. Mở thư mục “MQL4” rồi mở “Indicators”
 4. Chèn tệp đã tải xuống (indicator) vào thư mục “Indicators”
 5. Thoát và khởi chạy lại nền tảng giao dịch Axiory MT4
 6. Chỉ báo Axiory đã sẵn sàng

Các chỉ báo dành cho Mac

 1. Mở Terminal (cmd + dấu cách và nhập “Terminal”)
 2. Chép & dán lệnh sau vào Terminal rồi nhấn “Enter”. Các tệp và thư mục ẩn sẽ hiển thị.
 3. Nếu bạn đang sử dụng OS X 10.9 trở lên:
 4.  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true; killall Finder
 5.  Nếu bạn đang sử dụng OS X 10.8 trở xuống:
 6.  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
 7.  Mở “Macintosh HD” → “Users” → “Your username” → “Library” (nhấp chuột phải và chọn Open trong tab mới) → “Application Support” → “com.AxioryGlobal.MT4_123456” → “drive_c” → “Program Files” → “Axiory MetaTrader 4” → “MQL4”
 8. Chép & dán tệp đã tải với chỉ báo vào thư mục “MQL4” này
 9. Khởi động lại MT4 và chỉ báo sẽ hoạt động

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro