Cách Cài Đặt cTrader

Hướng dẫn cài đặt cTrader một cách đơn giản trên máy tính của bạn.
 
  • Nhấp đúp vào tệp đã tải xuống (Nếu cảnh báo bảo mật xuất
    hiện, hãy nhấp vào Run as it is.)
  • Cảnh báo Bảo mật sẽ xuất hiện. Nhấp vào "Install".
  • Tiến độ cài đặt sẽ được hiển thị. Khi toàn bộ thanh tiến độ hiện
    màu xanh lá là khi việc cài đặt đã hoàn thành.
  • Bạn sẽ thấy "Axiory cTrader" hiển thị trên màn hình, sẵn sàng khởi chạy.
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.