Cách Cài Đặt MT5

Năm Bước Để Bạn Cài Đặt Và Chạy MT5.

MT5 cho Windows

  • Nhấn đúp vào tệp cài đặt đã được tải xuống
  • Chọn “Tiếp theo”
  • Chờ tới khi MT5 được tải xuống và cài đặt rồi nhấp chọn “Hoàn thành”
  • Quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn giờ đã có thể đăng nhập.


MT5 cho Mac

  • Nhấn đúp vào tệp đã được tải xuống
  • Kéo & thả biểu tượng Axiory vào thư mục ứng dụng
  • Nhấn vào “Axioryasia.MT5” rồi chọn “Mở”
  • Tại màn hình tiếp theo, nhấn chọn “Mở” một lần nữa
  • Quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn giờ đã có thể đăng nhập.


MetaTrader 5 dành cho MacOS hỗ trợ chip Apple M1 và hoạt động trên mọi phiên bản hệ
thống, bao gồm cả Big Sur.
Các tính năng của chương trình Nhãn trắng (White Label) tạm thời không khả dụng trên
phiên bản macOS.

Đối với người dùng Mac, trong trường hợp thông báo
"Can't open because the developer is unconfirmed" xuất hiện

1. Nhấp vào nút "Click to change" ở dưới cùng bên trái màn hình.
Bạn sẽ cần nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản quản
trị viên, vì vậy hãy chuẩn bị trước những thông tin đó.

2. Chọn "Allow all applications" trong phần "Perform downloaded applications".

3. Việc lựa chọn Allow All Applications sẽ làm giảm tính bảo mật.
Nhấp vào "Allow all applications" khi cảnh báo xuất hiện.

Sau khi thay đổi những mục trên, hãy cài đặt lại MetaTrader 5.
Sau khi cài đặt xong, bạn mở lại màn hình này và khôi phục cài đặt gốc.

Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.