Dữ liệu lịch sử MT4&MT5

Dữ liệu chi tiết và chính xác dành cho Developer (Nhà phát triển)


Kiểm tra chi tiết dữ liệu lịch sử của tất cả các cặp tiền tệ được cung cấp bởi Axiory, trên tài khoản Nano và tài khoản Standard. Nếu bạn đang phát triển Expert Advisor (EA) của riêng bạn, dữ liệu này có thể giúp hệ thống giao dịch của bạn chạy backtesting một cách chính xác. Bạn có thể tải dữ liệu ở định dạng csv và nhập dữ liệu đó vào MT4&MT5 để kiểm tra.

Tải dữ liệu lịch sử của 

 

Chọn cặp tiền tệ của bạn trên tài khoản mà bạn muốn giao dịch và nhấn nút tải xuống bản báo cáo chi tiết về dữ liệu lịch sử. Quá trình tải xuống sẽ cần tối đa 1 phút.


Cặp tiền tệ

Standard

Nano & Tera

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AUD / CAD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / NZD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / SGD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

AUD / ZAR
                           

CAD / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

CAD / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

CHF / HUF
                           

CHF / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

CHF / ZAR
                           

EUR / AUD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / CAD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / CNH
                           

EUR / CZK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / DKK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / GBP
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / HKD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / HUF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / MXN
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / NOK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / NZD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / PLN
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / RUB
                           

EUR / SEK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / SGD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / TRY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

EUR / ZAR
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / AUD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / CAD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / NZD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / SGD
                           

GBP / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

GBP / ZAR
                           

NOK / SEK
                           

NZD / CAD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

NZD / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

NZD / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

NZD / SEK
                           

NZD / SGD
                           

NZD / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

SGD / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

TRY / JPY
                           

USD / CAD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / CHF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / CNH
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / CZK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / DKK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / HKD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / HUF
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / ILS
                           

USD / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / MXN
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / NOK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / PLN
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / RUB
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / SEK
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / SGD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / TRY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

USD / ZAR
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

ZAR / JPY
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

FX/Vàng・Bạc


Cặp tiền tệ

Standard

Nano&Tera

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

XAG / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD

XAU / USD
DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD


Hãy chú ý rằng, các dữ liệu lịch sử này là chính xác nhưng không thể đảm bảo chính xác 100%. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa dữ liệu trong các bản báo cáo mà không báo trước và những thay đổi này sẽ không được cập nhật trong bản báo cáo mà bạn đã tải trước đó.

Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.