Đội ngũ Axiory

Tại Axiory, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân là một thành phần quan trọng tạo nên một tổ chức. Đó là lý do tại sao các thành viên mới trong đội ngũ của chúng tôi được chọn lọc kỹ càng và có nền tảng đạo đức vững vàng cũng như ý tưởng cấp tiến.
Roberto d'Ambrosio Giám đốc kiêm CEO
Julia Oliva Giám đốc vận hành | Axiory Global
Sheree Holland Giám đốc kiêm CFO | Axiory Global
Girish Ramkrishna Pillai Trưởng văn phòng đại diện tại Dubai
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.