Cách Cài Đặt cTrader

Hướng dẫn cài đặt cTrader một cách đơn giản trên máy tính của bạn.

 
  1. Nhấp đúp vào tệp đã tải xuống (Nếu cảnh báo bảo mật xuất hiện, hãy nhấp vào Run as it is.)
  2. Cảnh báo Bảo mật sẽ xuất hiện. Nhấp vào "Install".
  3. Tiến độ cài đặt sẽ được hiển thị. Khi toàn bộ thanh tiến độ hiện màu xanh lá là khi việc cài đặt đã hoàn thành.
  4. Bạn sẽ thấy "Axiory cTrader" hiển thị trên màn hình, sẵn sàng khởi chạy.

 

Tải xuống cTrader

Học cách sử dụng cTrader

Làm quen với các chức năng cơ bản của cTrader với video dưới đây:

 

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.