CFD trên Chỉ số

CFD trên chỉ số cổ phiếu là sản phẩm tài chính mà giá của nó được tính từ tài sản cơ sở (chỉ số cổ phiếu). Với hợp đồng CFD, các nhà giao dịch suy đoán về chênh lệch giá của tài sản cơ sở mà không cần giao hàng thực tế. Ví dụ, DAX 30 bao gồm 30 công ty nổi bật nhất giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Frankfurt. Tại Axiory, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đầu tư vào các Chỉ số chính dưới dạng CFD.

Đòn bẩy cho các chỉ số lên tới 1:100. Đối với các chỉ số DAX30 và HK50, đòn bẩy lên tới 1:50.

Đầu tư vào Chỉ số CFD Chính

Bằng việc giao dịch CFD trên chỉ số, bạn có cơ hội kiếm lời từ biến động giá của các chỉ số cổ phiếu chính và biến động của các công ty hoạt động hàng đầu của sàn giao dịch tương ứng mà không phải trả chi phí sở hữu cổ phiếu. Ngoài ra, nhờ đòn bẩy tài chính, bạn có thể tham gia thị trường CFD với số vốn ban đầu nhỏ hơn nhiều.

CFD trên Chỉ số
Giờ Giao dịch

Giờ giao dịch trên các bảng bên dưới được dựa trên các múi giờ sau:
 

  • Giờ Đông Âu (EET)
  • GMT +2 / GMT +3 với giời tiết kiệm ánh sáng ban ngày
 

NIKKEI:

Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Ba 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Tư 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Năm 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Sáu 01:00-24:00 01:00-24:00
 

CAC, STOXX50:

Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 09:00-23:00 09:00-23:00
Thứ Ba 09:00-23:00 09:00-23:00
Thứ Tư 09:00-23:00 09:00-23:00
Thứ Năm 09:00-23:00 09:00-23:00
Thứ Sáu 09:00-23:00 09:00-23:00


ASX:
Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 00:50-7:30, 08:10-22:00 00:50-7:30, 08:10-22:00
Thứ Ba 00:50-7:30, 08:10-22:00 00:50-7:30, 08:10-22:00
Thứ Tư 00:50-7:30, 08:10-22:00 00:50-7:30, 08:10-22:00
Thứ Năm 00:50-7:30, 08:10-22:00 00:50-7:30, 08:10-22:00
Thứ Sáu 00:50-7:30, 08:10-22:00 00:50-7:30, 08:10-22:00

DAX, FTSE:
Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:05-23:15, 23:30-24:00
Thứ Ba 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Tư 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Năm 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Sáu 01:00-23:00  01:02-23:00

DOW, SP, NSDQ:

Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:05-23:15, 23:30-24:00
Thứ Ba 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Tư 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Năm 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:02-23:15, 23:30-24:00
Thứ Sáu 01:00-23:15, 23:30-24:00 01:00-23:15, 23:30-24:00

HK50:
Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
Thứ Ba 03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
Thứ Tư 03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
Thứ Năm 03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
Thứ Sáu 03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00
03:15-06:00,
07:00-10:30, 11:15-19:00

 

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.