Năng lượng

Dầu thô, khí thiên nhiên và điện, đây là những năng lượng được giao dịch phổ biến nhất. Do tầm quan trọng của chúng trong xã hội hiện đại, giá năng lượng thường bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị hoặc môi trường hiện tại. Một mối tương quan khác là giữa tình trạng tổng thể của nền kinh tế và nhu cầu năng lượng. Trong nền kinh tế thịnh vượng, nhu cầu năng lượng thường cao hơn. Điều này dẫn đến sự biến động cao hơn trên thị trường năng lượng, đây là cơ hội lý tưởng để sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Đòn bẩy cho các năng lượng lên tới 1:20.

Tham gia Thị trường Năng lượng nhờ CFD

Nhờ giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch theo biến động giá của các năng lượng được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới như dầu thô mà không cần giao dịch trao đổi vật chất hàng hóa. Tất cả công cụ năng lượng có thể giao dịch với đòn bẩy tài chính, có nghĩa là bạn có thể tham gia thị trường với vốn ban đầu thấp hơn.

Khám phá Sản phẩm Dầu thô

Năng lượng
Giờ Giao dịch

Giờ giao dịch trên các bảng bên dưới được dựa trên các múi giờ sau:
 

  • Giờ Đông Âu (EET)
  • GMT +2 / GMT +3 với giời tiết kiệm ánh sáng ban ngày

CL, NGAS, CL.i
Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Ba 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Tư 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Năm 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Sáu 01:00-24:00 01:00-24:00

 BRENT, BRENT.i
Ngày Báo giá Giao dịch
Thứ Hai 01:00-24:00 01:00-24:00
Thứ Ba 03:00-24:00 03:00-24:00
Thứ Tư 03:00-24:00 03:00-24:00
Thứ Năm 03:00-24:00 03:00-24:00
Thứ Sáu 03:00-24:00 03:00-24:00

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro
Cookie Policy: The Axiory website uses cookies and by continuing using the website you consent to this. Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full Privacy Policy.