Trải nghiệm các chỉ báo tùy chỉnh MT4

Tiếp cận nhiều thông tin hơn khi giao dịch với các chỉ báo tùy chỉnh MT4. Gia tăng hiệu quả phân tích kỹ thuật với các chỉ báo tùy chỉnh của riêng bạn, hoặc chọn từ nhiều tiện ích mở rộng sẵn có và nâng tầm trải nghiệm giao dịch của bạn.

Giao dịch với chỉ báo tuỳ chỉnh Giao dịch tiềm ẩn rủi ro


Chỉ báo tuỳ chỉnh là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật MT4 là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp bạn xác định xu hướng thị trường và dự báo những thay đổi giá trong tương lai. Với các chỉ báo tùy chỉnh, bạn có thể tự động hóa việc phân tích kỹ thuật của mình cho các hoạt động giao dịch hàng ngày. Trải nghiệm các chỉ báo tùy chỉnh do Axiory thiết kế hoặc phát triển các chỉ báo tùy chỉnh và robot giao dịch của riêng bạn bằng ngôn ngữ lập trình MQL4.


Dưới đây là cách tải xuống một chỉ báo tùy chỉnh trên MT4

  1. Tải xuống tệp chỉ báo tùy chỉnh.
  2. Khởi động MT4 để chuẩn bị cài đặt, sau đó bấm vào ‘Open Data Folder’ từ menu ‘File’.
  3. Mở thư mục ‘MQL4’ của thư mục dữ liệu và chọn thư mục ‘Indicators’ trong đó.
  4. Thả tệp chỉ báo tùy chỉnh đã tải xuống vào thư mục ‘Indicators’.
  5. Khởi động MT4. Tên chỉ báo tùy chỉnh mà bạn đã sao chép trước đó sẽ được hiển thị trong cửa sổ Navigator bên trái màn hình. Màn hình cài đặt chỉ báo tùy chỉnh sẽ được hiển thị nếu bạn thả tên chỉ báo tùy chỉnh vào cửa sổ đồ thị.
  6. Màn hình cài đặt cho chỉ báo tùy chỉnh sẽ được hiển thị. Nếu bạn không thay đổi cài đặt nào, hãy bấm vào ‘OK’.
  7. Hãy đảm bảo rằng chức năng của chỉ báo tùy chỉnh được hiển thị.

Tham gia Axiory Giao dịch tiềm ẩn rủi ro  Thử tài khoản demo
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.