Cách Cài Đặt Autochartist

Autochartist là một plug-in dành cho cả MetaTrader4 và cTrader.
Dưới đây là cách cài đặt.

Autochartist dành cho Windows

1.
Chọn ngôn ngữ và tải plugin

2. Tiếng Việt và chạy trình cài đặt windows
3. Nhấp vào “Next” trên thiết lập expert advisor cho MT4 của Autochartist
4. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép & nhấp vào “Next”
5. Chọn một nền tảng mà bạn muốn cài đặt Autochartist
6. (Nhấp vào “Add additional” nếu danh sách không bao gồm nền tảng của bạn)
7. Nhấp vào "Next" rồi nhấp vào "Install"
8. Nhấp vào “Finish” sau khi quá trình cài đặt hoàn tất
9. Khởi chạy lại nền tảng MT4

Autochartist dành cho Mac

1. Tải tệp này
2. Mở Terminal (cmd + dấu cách và nhập “Terminal”)
3. Chép & dán lệnh sau vào Terminal và nhấn “Enter”
Nếu bạn đang sử dụng OS X 10.9 trở lên:
“defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true; killall Finder”
Nếu bạn đang sử dụng OS X 10.8 trở xuống:
"defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder”

4. Giờ thì các tệp và thư mục ẩn sẽ xuất hiện
5. Mở “Macintosh HD” → “Users” → “Your username” → “Library”
(nhấp chuột phải và chọn Open trong tab mới) → “Application Support”
→ “com.AxioryGlobal.MT4_123456” → “drive_c” → “Program Files” →
“Axiory MetaTrader 4” → “MQL4”

6. Chép & dán tệp “MQL4” đã tải cùng với chỉ báo vào thư mục
“Axiory MetaTrader 4” (thay thư mục MQL4 bằng tệp mới tải xuống)
folder (replace the MQL4 folder with the new downloaded one)
7. Khởi động lại MT4 và chỉ báo sẽ hoạt động
8. Bạn có thể tìm thấy Autochartist trong phần
"Expert advisors" trên cửa sổ điều hướng

Giờ thì bạn sẽ cần kích hoạt các yêu cầu từ web theo những bước sau:
1.
Nhấp vào “Tools” trong mục menu
2. Nhấp vào “Options”
3. Nhấp vào tab "Expert Advisors"
4. Autochartist đã sẵn sàng để sử dụng trên nền tảng MT4

Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.