Giải thưởng toàn cầu

Thật vinh dự khi đóng góp của chúng tôi được công nhận bởi giới tài chính và, quan trọng nhất là chính bạn, các nhà giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng mọi giải thưởng mà bạn đã bình chọn và coi chúng như những huân chương danh dự.

Giải thưởng gần đây và đáng chú ý


Best Credibility Broker Award

2023

KaigaiFX Online


Best Customer Service Broker

2023

Fxdaily Awards


Best Client Centric Broker

2022

Global Brand Magazine awards


Best Forex Trading Support

2022

Global Brand Magazine awards


Best Trading Conditions Broker

2022

All Forex Bonus


Best Global Forex Broker

2022

Forexing


Best Forex Trading Support

2022

All Forex Rating


Best Partners Program

2022

All Forex Rating


Best Affiliate Program

2022

Fxdaily Awards


Best New Forex Brand, South East Asia

2021

Global Brands Magazine Awards


Best New Forex Brand, Africa

2021

Global Brands Magazine Awards


Best Forex Educators

2021

Global Forex Awards – Retail


Most Transparent Broker Asia

2021

Ultimate Fintech Awards


Best Education Provider

2021

Fxdaily Awards


Best Forex Broker CFDs

2021

Fxdaily Awards


Best Customer-Centric Forex Brand in Dubai

2020

Global Brands Magazine Awards


Best CEO in the Forex (FX) Brokerage Industry

2020

Global Brands Magazine Awards


Best Foreign Exchange Platform

2020

European Magazine (non-EU category)


Excellence in Customer Service

2020

International Investor Awards


Most Transparent Broker

2020

International Investor Awards


Best Trading Conditions

2020

European Magazine (non-EU category)


Most Transparent Forex Broker – Asia

2020

Global Forex Awards – Retail
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.