Giải thưởng toàn cầu

Thật vinh dự khi đóng góp của chúng tôi được công nhận bởi giới tài chính và, quan trọng nhất là chính bạn, các nhà giao dịch của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng mọi giải thưởng mà bạn đã bình chọn và coi chúng như những huân chương danh dự.

Giải thưởng gần đây và đáng chú ý

Best Credibility Broker Award

Best Credibility Broker Award

2023

KaigaiFX Online
Best Customer Service Broker

Best Customer Service Broker

2023

Fxdaily Awards
Best Affiliate Program

Best Affiliate Program

2022

Fxdaily Awards
Best Client Centric Broker

Best Client Centric Broker

2022

Global Brand Magazine awards
Best Forex Trading Support

Best Forex Trading Support

2022

All Forex Rating
Best Forex Trading Support

Best Forex Trading Support

2022

Global Brand Magazine awards
Best Global Forex Broker

Best Global Forex Broker

2022

Forexing
Best Trading Conditions Broker

Best Trading Conditions Broker

2022

All Forex Bonus
Best Partners Program

Best Partners Program

2022

All Forex Rating
Best Education Provider

Best Education Provider

2021

Fxdaily Awards
Best Forex Broker CFDs

Best Forex Broker CFDs

2021

Fxdaily Awards
Best Forex Educators

Best Forex Educators

2021

Global Forex Awards – Retail
Best New Forex Brand, Africa

Best New Forex Brand, Africa

2021

Global Brands Magazine Awards
 Best New Forex Brand, South East Asia

Best New Forex Brand, South East Asia

2021

Global Brands Magazine Awards
Most Transparent Broker Asia

Most Transparent Broker Asia

2021

Ultimate Fintech Awards
Excellence in Customer Service

Excellence in Customer Service

2020

International Investor Awards
Most Transparent Broker

Most Transparent Broker

2020

International Investor Awards
Best Customer-Centric Forex Brand in Dubai

Best Customer-Centric Forex Brand in Dubai

2020

Global Brands Magazine Awards
Best Foreign Exchange Platform

Best Foreign Exchange Platform

2020

European Magazine (non-EU category)
Best CEO in the Forex (FX) Brokerage Industry

Best CEO in the Forex (FX) Brokerage Industry

2020

Global Brands Magazine Awards
Best Trading Conditions

Best Trading Conditions

2020

European Magazine (non-EU category)
Most Transparent Forex Broker - Asia

Most Transparent Forex Broker - Asia

Global Forex Awards - Retail
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.