Lịch kinh tế

Các sự kiện kinh tế đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch và chiến lược giao dịch của bạn. Với lịch kinh tế của Axiory, bạn có thể phân tích xem các công bố, báo cáo, quyết định và sự kiện kinh tế sắp tới có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào hoặc tìm kiếm thêm các cơ hội giao dịch.

Giao dịch theo các sự kiện kinh tế Giao dịch tiềm ẩn rủi ro
Axiory sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể nhấp vào chấp nhận hoặc tiếp tục duyệt để đồng ý với việc sử dụng cookie. Đọc chính sách Cookie của chúng tôi để tìm hiểu thêm.